Rondleidingen en groepen | Beelden aan Zee

Rondleidingen en groepen

Rondleidingen en groepen

Culturele excursies, cursus- en teambuildingsdagen, familie- of vriendenuitstapjes? Een rondleiding in Beelden aan Zee biedt u de mogelijkheid om dit unieke sculptuurmuseum en haar collectie beter te leren kennen. Of om het verhaal achter een tentoonstelling te horen, de drijfveren van een kunstenaar.

Groepsrondleidingen

Rondleidingen gaan over de collectie en de actuele tentoonstellingen, maar op uw verzoek kan een verhaal worden toegespitst op één of meer specifieke onderwerpen. Bij groepen groter dan 20 personen kunnen er meerdere rondleiders tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Voertaal: Nederlands, Engels, Duits of Frans.
Duur: 60 minuten
Prijs: 60 euro per groep van maximaal 20 personen, exclusief entree
Reservering: bij voorkeur twee weken van tevoren, tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl

Inlooprondleidingen

Elke dag is er om 13:30 uur een inlooprondleiding met informatie over de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Bezoekers kunnen zich hiervoor bij de entreekassa aanmelden.

Duur: 45 minuten
Prijs: 5 euro p.p. exclusief entree, inclusief koffie of thee
Gratis voor Vrienden van museum Beelden aan Zee.
Reserveren is niet nodig.

Rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie

Elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand december, organiseert het museum speciale rondleidingen voor mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, en hun mantelzorgers. Op een feestdag: verschuiving naar woensdag ervoor /laatste woensdag. Klik hier voor meer informatie.

Duur: 1,5 uur
Prijs: € 7,50 p.p. inclusief entree. (Museumkaart is niet geldig in combinatie met deze rondleiding)

Reserveren: bij voorkeur twee weken van tevoren, tel. 070 3585857 of via blijftjebij@beeldenaanzee.nl.

Rondleidingen voor blinden en slechtzienden

Regelmatig organiseert het museum speciale rondleidingen voor mensen met een visuele beperking. Ook zijn deze rondleidingen mogelijk op individuele basis.

Prijs: 5 euro p.p. exclusief entree, inclusief koffie of thee
Reservering: bij voorkeur twee weken van tevoren, tel. 070 3585857.
Zonder begeleiding mogen alleen de beelden op de achterste terrassen en de beeldengroep van de Koninklijke familie op de Zuidpatio (ingang tegenover filmzaal) worden aangeraakt.

Museum Beelden aan Zee heeft de RAAK Stimuleringsprijs 2016 gewonnen. Met de felbegeerde prijs kan museum Beelden aan Zee een vernieuwend programma ontwikkelen om de collectie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Lees hier meer over. 

Rondleidingen met een eigen rondleider

Het was tot nu toe in museum Beelden aan Zee toegestaan om eigen rondleidingen te verzorgen. De toeloop daarvan is echter zo groot geworden dat onze eigen – zeer goed opgeleide en enthousiasmerende – rondleiders en hun groepen er hinder van ondervinden.
Vandaar de volgende huisregels:

  • Eigen rondleidingen in museum Beelden aan Zee hebben altijd voorrang.
  • Groepen groter dan 10 personen (met een maximum van 20 personen) dient u uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden.
  • Aanvangstijden alléén om 10 uur ’s ochtends en om 15.30 uur ‘s middags.
  • Maximaal één rondleiding per keer, van maximaal één uur.
  • Houdt u rekening met andere bezoekers door niet te luid te spreken.
  • Mocht uw rondleiding tegelijk beginnen met een museumrondleiding, dan kan aan u gevraagd worden in een andere zaal te beginnen.
  • Indien uw rondleiding onverhoopt niet door kan gaan, gelieve af te melden op tel. 070 3585857 of via info@beeldenaanzee.nl